Lisää tietoa ISV- sovellus- kehityksestä, MSDN:

MS Dynamics AX 2012 for Developers...

 

Ohjelmointiympäristö

MS Dynamics AX on yhdistetty ajoympäristö ja sovelluskehitin, jonka oppiminen on nopeaa. Sovelluskehitin (MorphX) on optimoitu talous-hallinnollisten sovellusten tekoon – esim. AX:n sovelluskoodi (application) on ohjelmoitu kyseisellä kehittimellä ja jopa sen lähdekoodi on muokattavissa.

AX on muutaman version aikana siirtynyt .NET ympäristöön. Huhujen mukaan seuraava versio olisi aito .NET –tuote jota ohjelmoidaan Visual Studiolla.

 

Työkalut:

Työkalut kattavat ohjelmiston kehitystyön tarvitsemat komponentit ja mahdolistaa ketterät menetelmät kuten Test Driven Development-toteutusmallin.

Versiosta 2012 alkaen voidaan AX:aa muokata ja laajentaa nyt myös .NET-kielillä. Käytetyin kieli on C# siksi koska perinteisestä X++ -ohjelmointikielestä kehittäjien on ollut helppo siirtyä C#:iin.   .NET –ohjelmien etuna on myös sen nopeampi suoritus ja lähdekoodin piilottaminen.

Kehitystyössä on suuri rooli Application Obect Tree:llä (AOT), joka toimii ohjelmaelementtien säilytyspaikkana.

AX:n oma versionhallinta on käytettävissä max 10 henk ohjelmointiprojekteissa. On myös mahdollisuus käyttää Team Foundation Serveriä tms.

 

Layerit:

Ohjelmakoodi on kerroksittainen, joka tarkoittaa että alimpana sijaitseva Microsoftin koodi hotfxeineen ja service packeineen on readonly-tilassa.  Sen päälle tehdään muutokset ISV-layerille. Alkuperäinen lähdekoodi on näkyvissä, ja muutokset "tarttuvat" sen päällä olevalle muokattavalle layerille.

Edellisten päällä on vielä layereitä kumppanin kierrättämälle koodille ja asiakaskohtaiselle kodille jne.