ISV-tuotteen markkinointi

Jo tuotteen tekemisen aikana on mietittävä miten sille saadaan referenssejä.  Ilman niitä tuotetta ei saa Microsoftin markkinapaikalle jossa sillä on suurin näkyvyys, siksi alleviivaus.

Jos ohjelma tehdään X++-kielellä, toimitetaan se lähdekoodina.  Mitä paremmin ohjelma toimii ja on dokumentoitu sitä todennäköisemmin maailman AX-kumppanit suosittelevat sitä omille asiakkailleen.

ISV:n kannattaa ottaa mukaan Proof-Of-Concept- (POC) -käyttäjiä, joilta saadaan rakentavaa
palautetta kehitystyön aikana. Tarkoitus on saada ohjelmisto riittävän monipuoliseksi
ja kilpailukykyiseksi.  

Pilot-yritykset testaavat tuotteen omassa ympäristössään jotta voidaan selvittää asennuksen onnistuminen, tehdä suorituskykymittaukset ja varmistaa yhteensopivuus AX:n eri lisenssivariaatioiden kanssa.

Parhaiten kunnostautuneet yritykset kannattaa palkita kyseisellä tuotteella (tai antaa edes tuntuva alennus), koska se on helpoin tapa saada ohjelmisto tuotantoon ja sille pakolliset referenssit.

 

Markkinointikanavat

Microsoft ehdottaa kolmea eri kanvaa:

  1. Markkinoidaan AX:n kanssa, eli toimittaa koko AX-järjstelmätoimitusta oma tuote edellä. Tällöin tuotteen on oltava todella yksilöllinen ja korkeatasoinen  (kansainvälisiinkin) kilpailijoihin verrattuna, että saadakseen tuotteen on asiakas valmis AX:n sen mukana.
     
  2. Microsoftin markkinakanavan kautta, jolloin Microsoft ottaa tuotteen kansanvälisen jakeluun.  Silloin ISV myy tuotteensa paikallisen AX-kumppanille, joka asentaa sen loppuasiakkaalle oman projektinsa yhteydessä.
     
  3. Suoramyynti, jolloin ISV myy tuotteensa suoraan loppukäyttäjälle/kumppanille ja huolehtii sen asentamisesta.