AX-ohjelmiston laatuvaatimukset (Lionbridge):

Certified for Microsoft Dynamics...

Software Solution Test for Microsoft Dynamics...

 

White paper (Microsoft):

Muutokset AX v.4.0 ja v.2009
jälkeen 22.10.2012:
AX 2012
AX 2012 Feature Pack
AX2012 R2

New, Changed, and Deprecated Features for Microsoft Dynamics AX 2012

 

 

 

 

 

ISV-tuotteeen laatuvaatimukset:

Vaikein asia on luopua tuotteen tutusta käyttöliittymästä.  AX:n päälle tehtyjen tuotteiden pitää kuitenkin näyttää aidoilta AX-tuotteilta joiden käyttöliittymä on vakioitu.  Ohjelmistotalon suunnittelijoiden ja ohjelmoijien pitää kunnioittaa AX:n käyttöliittymästandardia.

Microsoft asettaa ISV-tuotteelle kovat vaatimukset.  Sen asentamisen täytyy onnistua ohjeiden mukaan eikä se saa häiritä AX:n toimintaa. Tuotteen poistamisen jälkeen AX:aan ei saa jäädä jälkiä tuotteesta - esim testikäytön jälkeen.

ISV-toimittajaksi ryhtyvän on huomattava että tuote asennetaan "liikkuvalle alustalle".  AX:aan tulee service packeja ja joskus aivan uusi versiokin.  ISV-talon on reagoitava niihin viivyttelemättä koska muuten tuotetta käyttävien on vaikea (tai mahdoton) päivittää AX:aa uusimpaan versioon. Sivuipalkista ladattavassa 'white paperissa' luetellaan ja perustellaan erot edellisten versioiden ja  nykyversion (ml. AX 2012 R2) välillä.

Tärkeätä on myös ymmärtää että ISV-tuotteet tulevat osaksi AX-järjestelmää ja toimivat sen omassa käyttöliittymässä.  AX:n sisäinen Best Practises-tarkistus valvoo teknisten laatuvaatimusten täyttymistä.  Ohjelmoijien vastuulla on suunnitella ja toteuttaa muutokset ja käyttöliittymä BP-dokumentaation vaatimukset täyttäviksi.  Asiat tarkistetaan vielä ulkoisen sertifiointilaitoksen toimesta ennen kuin MS kelpuuttaa ISV-tuotteen jakeluun

 

 


 ISV-valmennuksesta saatte lisäää tietoja yhteystietosivulla olevien kanavien kautta.