Suorituskyvyn mittaus

Toiminnanohjausjärjestelmän tietokanta kasvaa koko ajan. Tuotantokäytön alussa kanta on lähes tyhjä mutta se kasvaa nopeasti. Kannan kasvamisen aiheuttamat suorituskykyongelmat alkavat näkyvä vasta yli puolen vuoden kuluttua.

Pääkäyttäjien on reagoitava työtovereiltaan tuleviin ilmoituksiin järjestelmän hitaudesta - varsinkin ensimmäisen käyttövuoden aikana.

Ensimmäiset merkit hitausongelmista ovat käyttöliittymän hetkellinen hyytyminen tai hitaus näyttöjen aukeamisessa. Listanäyttöjen datan selaaminen hidastuu koska kuhunkin riviin liittyy kasvava määrä tietoa.

Suorituskyky mitataan live-järjestelmästä normaalina työaikana. Tulokset dokumentoidaan ja niitä verrataan aikaisempiin mittauksiin. Mittauksista ei jää jälkiä tietokantaan.

Suorituskyvyn mittaus kannattaa tehdä ensimmäisenä vuonna pari - kolme kertaa ja sen jälkeen kerran vuodessa.

 

  


Ekax suorittaa AX-järjestelmien suorituskykymittauksia.