Käynnissä pito

AX-järjestelmien häiriötön toiminta edellyttää seurantaa. Seurannan tarkoitus on varmistaa, ettei tietokannan kasvaminen, käyttäjien lisääntyminen tai resurssien loppuminen hidasta järjestelmän vasteaikoja.

'Käynnissä pito' tarkoittaa ennakoivia tarkastuksia, joilla varmistetaan palvelimien muistimäärän, levytilan ja verkkokapasiteetin riittävyys ainakin vuodeksi eteenpäin.

Tarkastuksen yhteydessä tehdään aina asiakkaan valitsemien loppukäyttäjien haastattelu, joiden tarkoitus on selvittää kohdalle osuneita häiriötilanteita ja ratkaista ne.

Tarkastuksen lopputuotteena syntyvässä dokumentissa kerrotaan löytyneet ongelmat ja hitaat kohdat ja ehdotuksia niiden korjaamiseksi. Asiakas toimittajansa kanssa päättää ongelmien korjaamisesta sopivaan aikaan.

 

 

 

 


Ekax tarjoaa AX-käyttäjille toimittajista riippumattoman ammattilaisen tarkastamaan järjestelmän suorituskyvyn.