Tekniset palvelut

Teknisiin palveluihin sisältyy AX-järjestelmien suorituskyvyn mittaus ja käynnissä pito.   Niillä
varmistetaan, ettei järjestelmän suorituskyky ole alentumassa eikä järjestelmää uhkaa resurssien loppuminen.

Molempien yhteydessä dokumentoidaan vallitseva tilanne jota verrataan edellisen tarkastuksen tilanteeseen. Näin saadaan tarkkoja numerotietoja järjestelmän muutoksista