Varmuuskopiointi ja palautussuunnitelma

MS SQL server toimii yrityksen operatiivisen tiedon varastona.  Varmuuskopiointi on helppo asettaa toimimaan määrättyyn aikaan ja asiat ovat järjestyksessä siihen asti kunnes jotain odottamatonta tapahtuu t.s. yhteys tietokantapalvelimeen häviää. Samalla toiminnanohjausjärjestelmä lakkaa olemasta.

Tässä tilanteesta selviämiseen on kaksi vaihtoehtoa, joista paremmassa otetaan esiin palautussuunnitelma. Se opastaa vaihe vaiheelta etsimään missä ongelma on, selvittämään mikä toimii ja mikä ei. Kun ongelma on selvillä, voidaan kertoa organisaatiolle milloin järjestelmä on seuraavan kerran käytettävissä. Sitten ohjeita seuraamalla laitetaan tietokanta toimimaan.

 

Tarkastus

Varmuuskopiointirutiinien tarkastus paneutuu SQL-palvelimen tietokantojen varmuuskopiointiin, varmuuskopoin palautukseen ja suunnitelman ajanmukaisuuteen. 

Tarkastuksen aikan suoritetaan ylläpitäjien kanssa tuotantokannan palautuksia väliaikaiseen kantaan, ja kehitetään nopeampia tapoja tietokannan palauttamiseksi

 

Palautussuunnitelma

Tarkastuksen yhteydessä syntyvässä palautussuunnitelmassa dokumentoidaan asiakkaan SQL-pavelimen tietokannat, asetukset ja suojaukset sekä synnytetään tarkistuslista, jonka avulla järjestelmä saadaan nopeasti takaisin tuotantoon. Palautussuunnitelma täytyy pitää tasalla ja palautusta harjoiteltava riittävän usein, varsinkin silloin kun ylläpitöhenkilöstö muuttuu.

 


 Ekax auttaa AX-käyttäjiä tekemään ja testaamaan varmuuskopiointi- ja palautussuunitelmat