Ohjeita käyttöoikeuksien tekijöille (tulossa):

 

Käyttöoikeuksien tarkastus

Yleistä käyttöoikeuksista

AX:n käyttöoikeusasetusten tekeminen ja testaaminen on aina ollut haastava ja aikaa vievä toimitus.  Käyttöoikeuksien tekninen toteutus on muutaman kerran muuttunut tuotteen elinkaaren aikana. 

Versiosta riippumatta on suuri vastuu ohjelmoijilla jotka muokkaavat järjestelmää asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.  Huolimattoman toteutuksen jälkeen on esiintynyt tilanteita ettei asiakkaan pääkäyttäjä ole pystynyt asettamaan oikeuksia haluamallaan tavalla.

 

Versiot Axapta 2.5- AX 2009

Näissä annetaan käyttäjille oikeuksia käyttöoikeusryhymien kautta.  Käyttäjä kuuluu siis yhteen tai useampaan ryhmään ja hänen todelliset oikeutensa ovat ko. ryhmien oikeuksien summa. Samalla päätetään minkä juridisten yritysten tietoihin oikeudet annetaan.

Kokemus on osoittanut että kukin ryhmä antaa oikeuksia rajatulle alueelle, koska silloin ko ryhmän toiminta on vielä testattavissa.  Ryhmien asetuksia joudutaan toki muokkaamaan ensimmäisten kuukausien aikana, mutta pikkuhiljaa ne stabiloituvat.  

Tämän jälkeen toimivaksi todettuja ryhmiä ei kannata enää muokata, vaan tehdään uusia ryhmiä antamaan oikeuksia detaljeihen, esim oikeus "muuttaa prospekti asiakkaaksi."

 

Versiot AX 2012 - AX2012 R2

AX 2012-versio esitteli uudelleen mietityn tavat hallinnoida käyttöoikeuksia. Siellä näkyvin osa on käyttäjärooleilla User Role, joita on perustuotteessa valmiina yli 80 kappaletta. Roolit kuvastavat työntekijän tarvitsemia käyttöoikeuksia joiden kautta hän pystyy suoriutumaan vastuullaan olevista työvaiheista ja tehtävistä. Rooli sisältää myös tiedon juridesta yrityksestä.

Sama kansalainen voi tietysti toimia useassa roolissa. Rooleja voidaan myös periyttää, muokata ja luoda uusia ilman ohjelmoijien apua.

Uusi mekanismi lisää käyttöönottoissa määrittelijöiden ja ohjelmoijien työmäärää. Lopputuloksena syntyy pääkäyttäjälle helpompi ympäristö kuin aikaisemmissa versioissa.

 


Ekax tarjoaa AX-käyttäjille apua käyttöoikeuksien tekemisessä, niiden tarkastuksessa ja dokumentoinnissa sekä kouluttaa pääkäyttäjiä AX:n kaikkiin versioihin