Asennuksen tarkastus

Asennuksen tarkastus sisältää toimittajasta riippumattoman, ulkopuolisen henkilön suorittaman tutkimuksen, jossa tarkastetaan että tuotantoon otettu järjestelmä on asennettu oikein.  

Tarkastus kannattaa tehdä muutaman kuukauden käytän jälkeen kun tietokanta on vielä pieni ja AX alkaa olla normaalikuormassa.  Tällöin saadaan referenssi tulevia suorituskykymittauksia varten.

Tarkastuksessa käydään läpi koko tekninen toteutus, prosessien käyttöoikeudet, suorituskykyyn vaikuttavat asiat, AOS:n ja SQL-palvelimen asetukset, yms. 

Referenssinä on Microsoftin ohjeistus AX:n kyseisen version asentamista varten. Tarkastuksen yhteydessä syntyvä raportti raportti dokumentoi koko AX-järjestelmän teknisen alustan ja kirjaa poikkamat MS:n ohjeista.

 

 


Ekax tarjoaa käyttöönne toimittajista riippumattoman asiantuntijan tarkastamaan ja dokumentoimaan MS Dynamics AX järjestelmänne teknisen toteutuksen.