Palvelut 

-(tulossa)

-(tulossa)

Auditoinnit:

Käyttöoikeudet

Varmuuskopiointi

AX:n asennus

 

 

 

 

 

    

       

    

        

 

Palvelut

Ekax tarjoaa asiakkaan käyttöön kokeneen ammattilaisen osallistumaan käyttöönottoprojektin toteutukseen.  

 

Yritys suorittaa myös järjestelmäauditointeja ja suorituskykymittauksia