Tieturin tarjoamat ohjelmointikurssit AX 2012:

 

 

 

Myös aikaisempien AX versioiden kursseja järjestetään, kysykää lisää Tieturin myynnistä

AX-20012 -ohjelmointikouluts Tieturilla:

AX 2012 Development I (80303), 2 pv: Kurssin käymisestä on hyötyä käyttöönottoprojektiin osallistuville yrityksen pääkäyttäjille ja tuleville tukihenkilöille ja
ohjelmoijille.

Kurssin tarkoitus on opastaa osallistujat AX:n arkkitehtuuriin sekä käyttöliittymän ja tietokannan rakenteeseen. Kurssilla tehdään harjoituksia ja tutustutaan Best Practises- käytäntöihin. Kurssin tietojen hallintaa edellytetään muille ohjelmointikursseille osallistuville.  

 

AX 2012 Development II (80304), 2 pv: Kurssilla opitaan X++-kielen perusteet.  Kieli on sukua C#:lle ja se sisältää myös tietokannan ja transaktioiden käsittelymekanismit. 

 

AX Development III (80312), 3 pv: Kurssilla opitaan lukemaan X++-kieltä, sen  olio-ohjelmointi, AX:n yksikkötestaus, Visual  Studio-ohjemointi, Tietokannan oikea käsittely,  Workflow-prosessien ohjemointi jne.

 

AX Development IV (80313), 4-5 pv: Esitietovaatimuksena Dev I-III, .NET ja C#.

Saadakseen kaiken hyödyn tästä kurssista ei sitä kannata käydä liian aikaisin. Osallistujalla pitää olla paljon ja monipuolista kokemusta AX-järjestelmän mukautuksesta jotta hän pystyy omaksumaan kurssilla käydyt asiat. Kurssilla käydään läpi AX 2012:ntärkeimpien moduulien toteutus ja rajapinnat.

 

Reporting & BI (80318) 2 pv: Kurssin tarkoitus on oppia perusteet AX2012-versiossa käyttöönotetusta SQL Server Reporting Services-raportointiympäristöstä.  Kurssilla opitaan myös roolikeskusten luominen, räätälöinti sekä OLAP-raporttien tuominen roolikeskuksiin.

  

Application Integration Framework, AIF (80416), 3 pv: Esitietovaatimuksena Dev I-III. Tällä kurssilla käydään läpi erilaiset tavat liittää MS Dynamics AX muihin - joko ulkoisiin tai siäisiin - järjestelmiin. Kurssilla on kaksi pääteemaa: 

  1. AIF-järjestelmä,  sen asetukset, hallinnointi ja ohjelmointi.
  2. Services, synkroniset ja asynkroniset tavat kutsua eri tavoilla ulkoisia palveluita ja luoda AX:aan palvelurajapinta ulkoisia käyttäjiä varten. Kurssilla kerrataan myös pluggable authentication.

 

What's New in Microsoft Dynamics AX 2012 for Development (80299), 2 pv: Esitietovaatimuksena kokemus AX-ohjelmoinnista.  Kurssista hyötyvät kaikki edellisten versioiden parissa työskennelleet AX-ohjelmoijat.  AX:n nykyversiossa moni asia on muuttunut tai poistunut verrattuna aikaisempiin versioihin.

Kurssilla käydään läpi tämän version mukanaan tuomat muutokset ohjelmoijien
näkökulmasta.