Dynamics AX-ohjelmoijaksi

AX-kumppanin palveluksessa

AX-toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa Suomessa töitä kymmenille ohjelmoijille.  Ohjelmoijat työskentelevät yrityksissä jotka myyvät, asentavat ja muokkaavat AX-järjestelmiä.

Ohjelmoijat työskentelevät itsenäisesti käyttöönottoprojekteissa ja versiopäivityksissä.  Heidän vastuullaan on osallistua muutosmäärittelyihin ja sitten suunnitella, toteuttaa, testata ja dokumentoida muutokset.

Tyypillisessä projektissa pari ohjelmoijaa vastaavat asiakasvaatimusten  toteuttami-sesta.  Suurissa projekteissa saatetaan tarvita kymmeniä ohjelmoijia, jolloin apu löytyy freelancer-verkostosta. 

Työ tehdään pääsäntöisesti työnantajan tiloissa mutta myös asiakkaan luona, joka edellyttää oman auton käyttöä.

 

AX-käyttäjän palveluksessa

Asiakkaiden järjestelmien toiminta on kumppanin vastuulla.  Kuitenkin moni AX:aa käyttävä yritys on huomannut tarpeen osaavalle AX-ohjelmoijalle/pääkäyttäjälle, joka pystyy tekemään järjestelmään pienimuotoisia säätöjä.  Sellaisia ovat raporttien muokkaus, kieliasun korjaaminen, help-tekstien täydentäminen, jne. Hän toimii myös teknisenä tukihenkilönä.

Yritykselle hyöty tulee siitä koska tukihenkilö on sisäistänyt oman yrityksen 'alakulttuurin', osaa hän keskustella kumppanin konsulttien ja ohjelmoijien kanssa samaa kieltä. Tällöin ongelmien ratkaisu ja järjestelmän jatkokehitys on sujuvaa.

 


Ekax kouluttaa asakkaiden pääkäyttäjiä ja ohjelmoijia